Samtaleterapi

BE. HERE. NOW.

Å være til stede her og nå – og ikke alltid i fortid eller fremtid, eller i bekymringer om ting som mest sannsynlig aldri vil inntreffe – kan være utfordrende og vanskelig. Eller å stå i stress og uro uten å få tilstrekkelig hvile. Det å føle at man ikke strekker til eller ikke er god nok.

Jeg har gjennom å møte veggen og bli utbrent, utviklet en sterk drivkraft og et ønske om å hjelpe mennesker til å få det bedre med seg selv og livet sitt når utfordringene blir store.

Jeg har selv kjent på angst, depresjon og manglende livslyst. Forvirring over hvilken retning livet tar, det krevende stresset eller den alltid tilstedeværende uroen.

Hva kan jeg gjøre? 
Jeg kan hjelpe deg gjennom de tingene du strever med.
Med min bakgrunn som gestaltterapeut, og ikke minst gjennom egne erfaringer, kan jeg hjelpe deg til å rydde og avdekke uhensiktsmessige mønstre i hverdagen og livet ditt.

Metodene jeg bruker vil hjelpe deg til en større bevissthet rundt egne følelser og handlinger, slik at du blir bedre kjent med deg selv og dine reaksjonsmønstre.

Ta gjerne kontakt med meg på siv@amanyara.no

Book time her.